Kontakt

Kongresni organizator:

Kontakt osoba: Mirna Grubišić
Adresa: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb 
Tel: 01 4628 608
Mob: 091 201 5931 
Fax: 01 4553 284
E-mail: rh.bergaz-atnepobfsctd@cisiburg.anrim